ABC van Oplossings Gericht Werken

Oplossingsgericht denken en werken doet mensen echt goed. Daarom verdient het een grotere bekendheid.

de oploscoach draagt een steentje bij met dit ABC van OGW

Iedere twee weken verschijnt er een letter van het alfabet, dus voor de snelle rekenaars:        na 1 jaar is het alfabet compleet en komt er een nieuwe serie letters.

Om met een bekende kruidenier te spreken: 'Spaar ze allemaal!'

Zodat je op het laatst: 'AHA' denkt en weet waar oplossingsgericht werken over gaat. En nog liever dat je het hebt leren toepassen.

Een mooi perspectief, nietwaar? 

ABC van OGW

Het spreekt vanzelf, maar toch: de verhalen zijn zo geanonimiseerd dat zelfs mijn cliënten zich er niet in zullen herkennen!

B          beperking of probleem

C           co-coach, cliënt type

L           leer het aan een ander

W         wondervraag