B - Beperking of probleem

Benjamin stuurde me een mail dat zijn huisarts hem had aangeraden om maar eens contact met de oploscoach op te nemen. Hij had vervolgens op de website gekeken en er beviel hem iets niet.

"U zegt dat u iemand in 3 of 4 keer kan helpen. Dat weet ik zo net niet. Ik heb net een diagnose gekregen, ik blijk ADHD te hebben. Wat denkt u daaraan te kunnen doen in een paar keer? Graag uw reactie."

Een vraag die regelrecht doel treft! We denken in oplossingsgericht werken niet dat we alles kunnen oplossen. Dat zou wat al te positief en daardoor te simpel zijn.

We zien vragen van cliënten in twee categorieën. Met een probleem is het kijken hoe en wat je kan veranderen zodat het er niet meer is. Bij een beperking zoals Benjamin die schetst is de vraag eerder hoe hij het beste, voor hem en zijn omgeving, met zijn beperking kan leren omgaan.

Daarom antwoordde ik hem: "Ik zou graag eens met je kijken of jij een omgangsvorm met je ADHD kunt vinden. Of dat in vier keer lukt, kan ik niet garanderen, maar we kunnen na een eerste gesprek samen besluiten of een coachingstraject zinvol is. En mochten het zes keer worden waarin jij een bevredigend resultaat bereikt, dan zijn die extra keren de moeite waard, toch?..."

Benjamin is het traject ingestapt en komt eens in de zoveel weken zijn voortgang bespreken. Onze gesprekken fungeren als telkens nieuwe ijkpunten en geven hem wat hij nodig heeft: kader en  daardoor een groeiend zelfvertrouwen. terug