oplossingsgerichte begeleiding bij diverse trajecten

de snelle weg

Oplossingsgericht werken wordt tegenwoordig op veel terreinen ingezet. Het is een nieuwe manier van denken die snel de geest opent voor mogelijkheden die op een traditionele manier veel trager aan het licht komen.

Mits goed begeleid is het concept bedrieglijk eenvoudig. Je kijkt wat je hebt, wat je eraan wilt veranderen (of wat je wilt beginnen) en je bedenkt een stappenplan dat je naar je gewenste resultaten leidt.

h.a.r.t. voor de klant

Oplossingsgericht begeleiden volgt de aanvrager op de voet, checkt herhaaldelijk of hij nog op het goede spoor zit en of het plan speciaal aantrekkelijk is voor hem en alle mensen die erbij betrokken zijn. Realistisch, haalbaar en toekomstgericht! 

 

 

 

welke trajecten?

zakelijk

Bij organisatie en management wordt oplossingsgericht werken met name ingezet bij teamcoaching.

De trajecten gaan vaak over reorganisatie of vernieuwing maar ook over de zorg voor medewerkers, denk aan vitaliteit en het voorkomen of behandelen van burnout

De zzp-ers en freelancers zijn een snelgroeiende beroepsgroep. Voor de startende ondernemer heeft de oploscoach een helder plan ontwikkeld waarin je alle stappen terug kunt vinden die nodig zijn om een bedrijf goed op te zetten.

individueel

Sommige mensen leiden een leven met een beperking. Ook bij hen levert oplossingsgerichte begeleiding goede resultaten op.