team coachen oplossingsgericht

Afhankelijk van de kwestie die speelt wordt eerst een platform gedefinïeerd waarin iedereen zich herkent.

  • Wat gaat er anders worden?
  • Welke mensen zijn daarbij betrokken?
  • Zijn die bereid om daar iets aan te doen?

Als het team vanuit dit platform de richting heeft bepaald waar het heen wil, volgt het verzamelen.

  • Wat gebeurt er al, wat werkt er al goed?
  • Over welke kwaliteiten beschikken medewerkers en bedrijf?
  • Welke zaken missen nog en gaan aangevuld worden? 

Dit deel van het traject wordt door de oploscoach begeleid.

In het vervolgtraject wordt met bovenstaande gegevens op zak het plan van aanpak geschreven, waarbij de hamvragen zijn:

  • Hoe implementeer je het plan?
  • Hoe betrek je je medewerkers?

 Vervolgens worden de eerste stappen gezet en de eerste acties ondernomen.

Gedurende dit proces van implementatie is de oploscoach op afstand aanwezig en wordt op afgesproken momenten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

algemene voorwaarden

terug