opvoeden wordt oplossen

ouders en kind

de oploscoach voert zowel gezinsgesprekken als gesprekken met het kind alleen, waarbij natuurlijk terugkoppeling naar de ouder(s) / verzorger(s) plaatsvindt.

We bespreken waar je kind en jij tegenaan lopen, wat jullie willen veranderen en gaan daarmee aan de slag. Je kind leert nieuwe vaardigheden die het oude - niet gewenste - gedrag vervangen. Jij leert er ook van en bent natuurlijk de grootste supporter!

zelfhelper

Een voorproefje? 

Pauline heeft meegewerkt aan de  zelfhelper van Ben Furman. Je kind vult online - in een veilige omgeving! - een vragenlijst in die helpt bij de eerste stappen om uit een probleem te komen. Denk aan sorry zeggen of een nare gebeurtenis verwerken. Ook voor ouders een handig hulpje bij conflicten!

ouderavonden

de oploscoach verzorgt avonden voor  kinderdagverblijven,  naschoolse en buitenschoolse opvang en basisscholen. Kijk voor meer info bij ouderavonden

Ouders en pm-ers maken kennis met de principes van oplossingsgericht werken. En hoe kun je die toepassen op je eigen opvoedstijl?

'It’s good to know what doesn’t work, but it’s really helpful to know what does.'  

Steve de Shazer (1940 –2005) 

terug