oplossingsgericht werken

Veel coaches zoeken met hun cliënt naar de oorzaak van een probleem. Heeft het te maken met iets uit je jeugd, ligt het aan je karakter of komt het door de omgeving?

Uitzoeken wat ooit mis is gegaan kan lang duren. En stel dat je de oorzaak kent, hoe helpt die je dan bij de oplossing?! Onderzoek heeft uitgewezen dat we sneller op het goede spoor zitten als we weer vooruit leren kijken. 

Hoe werkt het?

We bespreken het probleem kort en krachtig. Natuurlijk vertel je alle relevante informatie en is er plaats voor je emoties. Daarna kijken we hoe je er anders mee om kan gaan. Hoe zou je willen dat het in de toekomst is?

Als je dat beeld helder voor ogen hebt zetten we de eerste stappen op weg daar naar toe. Je luistert weer naar je krachtige kant, je voelt welke vaardigheden je goed van pas gaan komen en weet welke mensen uit je omgeving je een steuntje in de rug kunnen geven.

We gaan zo snel als jij aangeeft. En dan zal je net als andere cliënten merken dat je met een viertal gesprekken weer op het goede spoor zit: weg van je aanvankelijke probleem, op weg naar verandering! terug